Privacy statement

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van S. Mulder Holding (hierna: BrickBrain) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. BrickBrain is statutair gevestigd aan Kapelsepad 41-b (3412 KM) te Lopikerkapel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30248040. BrickBrain is per e-mail via info@brickbrain.nl en telefonisch via 085-025 00 72. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BrickBrain omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft BrickBrain aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

De verwerking van persoonsgegevens door BrickBrain valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

BrickBrain behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2019.  

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens ligt ten grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door BrickBrain gebruikt om contact met derde partijen mogelijk te maken. Dit kan zijn voor de aan- of verkoop van vastgoed of om de gewenste diensten van een makelaar, taxateur of financieel adviseur te kunnen verlenen.

De gegevens die verzameld worden zijn: uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en factuuradres. Daarnaast worden er verschillende dossiers met deze persoonsgegevens bijgehouden door BrickBrain. Het e-mailadres is nodig voor het gebruikmaken van de diensten, maar wordt ook gebruikt om u middels een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken. 

De persoonsgegevens, waaronder de aan- en verkoopdossiers worden voor een termijn van vijf (5) jaar opgeslagen. Debiteuren- en crediteurenadministratie wordt zeven (7) jaar bewaard volgens de Wet op de Rijksbelastingen. Taxatiedossiers worden voor een termijn van tien (10) jaar opgeslagen.  

Cookies    

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website van BrickBrain. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van BrickBrain. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die betreffende website. BrickBrain is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. BrickBrain raadt u aan bij bezoek van deze andere website om de betreffende privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op de betreffende website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door BrickBrain zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de administratie van BrickBrain verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BrickBrain. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als BrickBrain op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging 

BrickBrain heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@brickbrain.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over BrickBrain met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

Op de hoogte blijven van ons actuele aanbod?

Schrijf je in en je hoort het direct als er nieuwe
objecten in de verkoop gaan.