Disclaimer

De besloten vennootschap BrickBrain (hierna: BrickBrain), met KvK-nummer 30248040, wil u hartelijk welkom heten op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. BrickBrain kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door BrickBrain zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. BrickBrain zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. BrickBrain is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door BrickBrain verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en BrickBrain tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort BrickBrain dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@brickbrain.nl.  

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van BrickBrain of die van licentiegevers. BrickBrain behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@brickbrain.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat BrickBrain per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het BrickBrain weten via info@brickbrain.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat BrickBrain verplicht is tot enige schadevergoeding.

Op de hoogte blijven van ons actuele aanbod?

Schrijf je in en je hoort het direct als er nieuwe
objecten in de verkoop gaan.